Quỳnh Nở – Tiễn Người Đi

Sharing is caring!

Tác giả: Nguyên Hạ – Lê Nguyễn

QUỲNH NỞ

Quỳnh hoa nở đón gió thu
Nhìn hoa tỏa sắc gọi mời người đi
Đời người tựa đóa lưu li
Đêm qua khoe sắc, sáng ra úa màu
Tiếc thương cho cánh hoa nhàu
Tiễn nhau kẻ trước , người sau chỉ là …
Gió thu tiễn giọt sương sa
Trần gian đâu đó…âm thầm khói sương.

Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
.
TIỄN NGƯỜI ĐI

Một người đi… một người buồn
Một người ngồi khóc, đôi dòng lệ tuôn
Người đi nhẹ bước phiêu bồng
Kẻ còn ở lại chất chồng niềm đau
Hỏi rằng …Ai có đợi nhau ???
Bơi con nước ngược, sức người khó toan
Tỉnh ra đếm ngược đời còn
Giật mình …lạc lối giữa truông mê đời

( Bài tháng Chín)
Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Quỳnh Nở- Tiễn Người Đi
Thơ: Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
Nocturne No.20
Nhạc: Chopin
Trình tấu: Sarah Chang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *