Qui Nhơn…Ngậm Ngùi

Sharing is caring!

Tác giả: Lộc Đặng

 

Mỗi lần về thăm Qui Nhơn, giống như là Từ Thức lạc thiên thai, thành phố đã hoàn toàn đổi khác, con người cũng vậy, những người của các thế hệ kế tiếp sau của mình. Những địa danh quen thuộc, đường Võ Tánh, Gia Long,  Cường Đễ …..dầu có cố tìm lại vài dấu vết xưa cũng không còn …
Quận Tuy Phước không đổi, quận Bình Khê thành huyện Tây Sơn, xã Bình An là địa danh tôi thường ghi là nơi sinh trong passport của Canada ., bây giờ cũng không biết là tên gì nữa, có lần bị hải quan Tân Sơn Nhất, hỏi Bình An là ở đâu vậy? phải lúng túng giải thích một hồi, vì các địa danh cũ, hầu như không ai biết ….
Mượn hai câu thơ của Vũ Đình Liên về ông đồ già :
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?
Hay là vài hàng ngậm ngùi nhớ 4 câu thơ mở đầu truyện Kiều, sau cuộc đổi đời:
Trăm năm trong cõi  người ta .
Chữ tài chữ mệnh có là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu .
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng .

Loc Dang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *