Sương Tím

Tác giả: PhamPhan Lang

Tím sương sương
Trong nắng sớm
Như nỗi buồn
Vương màu tím

Chiều nắng lịm
Hồn đong đưa
Nói sao vừa
Niềm nhung nhớ

Hoa hé nở
Uống giọt sầu
Khép lòng đau
Đêm nhỏ lệ

Trong cơn mê
Người trở về
Mắt im lìm
Sương tim tím…

phamphanlang
13/5/2015

Sương Tím
Thơ PhamPhanLang,
Nhạc Vĩnh Điện,
Giang Đông hòa âm,
Ca sĩ Hương Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published.