Thơ ở Đồi

Sharing is caring!

Tác giả: Bạn Xưa

Phố hình như đã rất xa
Sương hình như cũng nhạt nhòa trong mây
Trời gần như sắp chạm tay
Mùi rau non đã làm say môi hiền
Áo xưa rủ bụi, lên rừng
Bạn xưa giờ đến, thăm lưng chừng trời
Đồi mông mênh ngợp tiếng cười
Trăng khuya vỡ vụn như thời hồng hoang
Ngựa khuya chợt thức bàng hoàng
Hoa khuya trăn trở muộn màng cánh rơi
Thôi thôi đi ngủ cho rồi
Mai còn gánh nước lên đồi tưới hoa

Bạn Xưa

Thơ Ở Đồi
Thơ : Bạn Xưa
Nocturrne No.20
Nhạc Chopin
Trình Tấu SarahChang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *