Chiếc Lá Cuối Cùng

Sharing is caring!

Tiếng hát Ngọc Phụng – Ngu Yên

Chiếc Lá Cuối Cùng
Nhạc: Tuấn Khanh
Ca sĩ: Ngọc Phụng – Ngu Yên
Hình ảnh và âm thanh thâu bằng iPhone tại lều trại giữa rừng Country Hill, Texas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *