Cho Anh Hết Nợ

Sharing is caring!

Tác giả: Hạ Quốc Huy

Tay buông lụa kết huynh đài
Buộc tà Sư nữ
cho dài kinh mê

Kim cang bất động hoa thề
Động hồn lữ thứ
gió về thiền trang

Lá khô treo nhánh trúc vàng
Vô biên tiếng kệ
dịu dàng từ bi

Về đi. Xin hãy về đi
Hoa xưa đã chết
tiếc chi thu tàn

Quên em giọt lệ bên đàng
Cho anh hết nợ đôi hàng lệ xưa

HẠ QUỐC HUY

Cho Anh Hết Nợ
Thơ: Hạ Quốc Huy
Salut d’Amour
Nhạc: Edward Elgar
Trình tấu: V.A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *