Thơ Lê Ái Niệm

Sharing is caring!

Tác giả: Lê Ái Niệm

1)
NÓI VỚI THƠ THƠ

Ta chỉ còn chút thơ thơ thôi đó
Bể trầm châu đã nát ngọc tan vàng
Ngày hệ lụy gian nan đâu đã hết
Đêm chong đèn ngồi tiếc mộng xuân tan…

2)

Mang mang gió trắng cuối chiều
Lấm lem dâu bể nên yêu quí đời…

3)

Dẫu thu nay rất ngậm ngùi
Trời trong nắng nhạt bồi hồi ngoài kia
Cõi người mấy nẻo sương che
Vẫn nghe vọng bước chân về thu xa

Lê Ái Niệm

Thơ Lê Ái Niệm
Serenade
Nhạc:Franz Schubert
Violin Nguyễn Tạ Thiện

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *