Nắng Thu

Sharing is caring!

Tác giả: Luân Hoán

xin trời mấy giọt nắng thu
hòa vào thẩu rượu ngâm từ lâu nay
hương nào ngấm dạ ngất ngây
say nắng ? say rượu ? say ngày tịnh yên ?


say trầm ngát tự rừng thiêng ?
say hơi nước suối cam tuyền hiển linh ?
say cành nhánh đứng lặng thinh ?
vô ưu vô giác vô tình vô phương !
hình như trời chẳng vô thường
từ khi người biết yêu thương mặn nồng
nắng thu mấy đóm bềnh bồng
nở hoa trên đóa tình hồng thanh xuân
tay nào dám viết lên lưng
câu thơ bất chợt nhớ nhung bất ngờ
hình như màu nắng mơ hồ
mang tình tôi dát giấc mơ lên người

Luân Hoán
Nắng Thu
Thơ:Luân Hoán
Träumerei
Nhạc: Robert Schumann
Trình tấu: Joshua Bell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *