Giọt Cuối Thu 2020

Sharing is caring!

Tác giả : Bạch Xuân Lộc

Nắng chút nữa
rồi đưa thu về núi,
Lá còn đây
an phận thuở vàng phai,
Ta thì sao
cứ ôm giữ một hình hài ?
Gió đông đã bên kia đường
rung đầu ngọn cỏ,
Và rét buốt
cũng về từ phương đó!
Tiếc giọt vàng
cùng cung tiễn nữa mùa thu,
Yêu em
lòng ta lãng du,
Thương em
tình ấy sương thu liễu huyền!

Bạch Xuân Lộc.

Giọt Cuối Thu 2020.
Thơ: Bạch Xuân Lộc.
Serenade
Franz Schubert
Violin Nguyễn Tạ Thiện

One thought on “Giọt Cuối Thu 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *