Mưa Ở Virginia

Sharing is caring!

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn

Rất xanh ngăn ngắt mưa mù
Đường rêu khói mỏng
dâng mờ bóng nai
Về từ thung lũng hoa mai
Dấu chân còn lạc lõng
vài cánh hương
Vai nghe lạnh
vắng tay choàng
Đường hoa
chắc cũng nghe buồn
chia xa

5/85  -Hoang Anh Tuan

Mưa Ở Virginia
Thơ: Hoàng Anh Tuấn
Träumerei
Nhạc: Robert Schumann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *