Chiều Trên Sông Nước

Sharing is caring!

Tác giả: Hải Tâm

Chiều buông
trên phá Tam Giang
Chao ơi sông nước mênh mang nỗi niềm

Sóng nào
vỗ tận vào tim
Gió nào
xao xác từng đêm không cùng

Nơi này Huế đã sau lưng
Mà sao
Ô Rí thật gần bên ta
Mà sao
bóng trúc la đà
Mà sao
giọng nói mặn mà đến thương.

Mà sao
cuối đất cùng đường
Ngậm mà nghe
tiếng quê hương tự tình.

Hải Tâm
Chiều Trên Sông Nước
Thơ: Hải Tâm
Chuyến Đò Quê Hương
Nhạc: Vy Nhật Tảo
Hòa tấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *