Bao Giờ Nắng Lại Lên Đồi

Sharing is caring!

Tác giả: Bùi Diệp

Tình buồn chẳng phải mây bay
Tình tan chẳng phải khói cay hương trầm
Về sau dù có bao năm
Trăng hồng em vẫn còn nằm đó thôi

Giọt mưa nào rớt sau đồi
Để hoa sim tím bên ngôi nữ hoàng
Vô duyên dây đàn tình tang
Đêm nay ai thức dưới tàn si đây

Tưởng chim trong áo ngủ say
Áo tôi rộng quá chim bay mất rồi
Bao giờ nắng lại lên đồi
Cho nhành sim lại tím đồi hoa sim

Phanrang, XII .1991- b ù i d i ệ p

BAO GIỜ NẮNG LẠI LÊN ĐỒI
Thơ: b ù i d i ệ p
A Times For Us
Nhạc: Nino Rota T
Trình Tấu : Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *