Chiều Xuân

Sharing is caring!

Tác giả: Lâm Cẩm Ái

Ngước nhìn buổi chiều trôi
Ta bềnh bồng mây cuốn
Nhành Lộc Vừng nở vội
Một trái tim nguyên lành

Chiều trên tháp chuông thơm
Khói hương vờn xuân thắm
Ta nụ cười cũng đắm
Mùi men lên xuân nồng.

Lâm Cẩm Ái

Chiều Xuân
Thơ: Lâm Cẩm Ái
Serenade
Franz Schubert
Violin Nguyễn Tạ Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *