Giấc Mơ Xưa

Sharing is caring!

Tác giả: Anh Phương

Ngày xưa chưa đón chưa đưa
bồi hồi bóng mắt cũng vừa ấm êm
vô tư hay giả vờ quên
ai mang sợi tóc thả thèm gió bay
phượng rơi trên tóc em dày
tình chưa giáp mặt ve gầy tiếng kêu
nắng còn lấp lững cuối chiều
ai đem vạt nhớ về khều giấc khuya
tuổi học trò . . .đã lớn chưa
mà trông ánh mắt như vừa ngu ngơ
thắp đêm dệt những câu thơ
để giờ tiếc mãi giấc mơ buổi đầu
đường đời vạn nẻo truông sâu
mà chùm phương tím vẫn màu thủy chung.

ANH PHƯƠNG

Giấc Mơ Xưa
Thơ Anh Phương
Bóng Chiều Xưa
Nhạc Dương Thiệu Tước
Hòa Tấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *