Ngây Ngô

Sharing is caring!

Tác giả: Luân Hoán

cây trơ cành trước cửa
an phận giấc ngủ đông
sự sống vào trong đất
như giữa cõi thinh không ?

diệp lục nhường bạch tuyết
óng ánh khắp nhánh cành
lỡ thiếu vầng trăng khuyết
thầm lặng treo thơ xanh

áng văn không có chữ
không mấy ai cảm hồn
ngoài một người đứng ngó
nặng suy tư viển vông

gã muốn thành thái tử
trước đám bảy chú lùn
năn nỉ lẫn thuyết phục
rước tình về hoàng cung

gió lay cành tuyết động
ngửa tay đựng nhúm bông
cây nghe lời độc thoại
của người và cảm thông

Luân Hoán – 9giờ13 – 04-01-2020.

Ngây Ngô
Thơ Luân Hoán
Ánh Trăng Buồn
Nhạc Thanh Thuận
Hòa tấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *