CHS Nữ Trung Học Quy Nhơn Thăm Qúy Thầy Cô Giáo ở Quy Nhơn& Sài Gòn

Sharing is caring!

  • Hình ảnh: Thu Thủy
  •  Ngày 17/11 / 2019 bài CHS NTHQN du du gia của cô ở chỗ ở của anh ấy. Nhân Nam và Nam Việt Nam Hương Xưa xin có thể là nam tính. Tân Cương và gia đình Cô Cô Nam tính và ầm ĩ nhau Xin ăn gia đình, thú vị, thú vị. HX
    * Cô Vương Thúy Nga & Nhà, Bạch Xuân Phe Lã Mạnh Quân và đồng Hương Hương Xưa ở anh Năm nay cô ơi ơi , BBT HX trong một câu, cô, một trong những người anh và HX cố định

 

*

 

 

 

*** Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn CHS NTHQN 

  • Coi kìa, cô Cúc (phu nhân ôn) trẻ ngang vai trò hic … hic …

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *