Tình Nhớ

Sharing is caring!

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng-Du

Xót-xa sợi tóc em gầy,

Ngủ trong thơ dậy một ngày cuối đông.

Ngửa tay hứng giọt nắng hồng,

Trăm năm lạnh chợt thấy nồng tình xưa.

Nguyễn Hoàng Lãng Du

Tình Nhớ
Thơ Nguyễn Hoàng Lãng Du
Serenade
Nhạc Franz Schubert
Trình Tấu Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *