Giải Sầu

Sharing is caring!

Tác giả: Bạch Xuân Lộc

Chẳng muốn lên non cao,
Cũng chẳng xuống ghềnh sâu,
Giữa lưng đồi lặng đứng,
Nhìn mây trôi nỗi sầu…

Vì sao phải ly hương ?
Vì đâu đời rong rủi ?
Rêu mây đổ bên tường?
Biết còn ai nhớ thương ?

Ai bên trời trông ngóng,
Mòn mỏi cánh chim bay,
Ai bên đời mong ngóng,
Thương cánh chim lạc bầy.

Một lần làm lữ khách,
Vạn kiếp kết niềm đau,
Một lần vui hạnh ngộ,
Ðể thương nhớ dài lâu.

Chẳng muốn lên non cao,
Cũng chẳng muốn ghềnh sâu,
Giữa lưng đồi lặng đứng,
Theo mây trôi nỗi sầu………

Thơ Bạch Xuân Lộc
Nhạc Chánh Thiện Lộc
Hòa âm Kiều Tấn Minh
Ca sĩ Nghiêm Lệ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *