Cô Út Lìa Quê

Sharing is caring!

Tác giả: Phan Ni Tấn

Lời bài hát:

A ha ! lấy vòng kim cô riệt đôi chân nó lại
Đôi chân xinh xắn
Đôi chân sen hồng
Không cho nó chạy khỏi quê nhà
Ô hô! nửa chừng câu thiên lý
Lại mọc ra vó ngựa đường xa
Lại mọc ra nỗi nhớ quê nhà
Hm hm hm hm
Nhịp nhàng nhịp vấp dây bịn rịn
Nhịp nhàng nhịp vướng mây quê nhà
Khóc lên một tiếng ôi một tiếng
Một tiếng dài như kiếp mây trôi
Hm hm hm hm
A ha ! Lấy vạt nâu non buột đôi chân nó lại
Đôi chân xa cách
Đôi chân phiêu bồng
Không cho nó chạy khỏi quê nhà
Ô hô! Đường về quê xa lắm
Dặm đường quê trắng vạt mù xa
Lại mọc ra nỗi nhớ quê nhà
Hm hm hm hm
Nhịp nhàng nhịp vấp dây bịn rịn
Nhịp nhàng nhịp vó câu xa dần
Khóc lên một tiếng đau một tiếng
Mượn chút tình quê thấm môi cười
Hm hm hm hm
Người đi bỏ lại ngàn dâu xanh
Thương bàn tay níu lại ân tình
Có tiếng lá quê rơi buồn quá
Hột lệ nào khóc miết không ra
Thiên lý chạy vòng nửa trái đất
Đói lòng ăn chút bụi quê nhà
Hớp miếng gió quê cay tròng mắt
Hột lệ nào khóc miết không ra

Bản kí âm :

Nhạc và lời – Phan Ni Tấn
Đệm đàn – Doãn Quốc Hưng
Hình – Bồ Hùng Dũng & Bồ Kỳ Nam
Lìa quê – cô út hát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *