Tôi Ngồi Ở Đó

Sharing is caring!

Tác giả: Trần Văn Nghĩa

Tôi ngồi ở đó!
Nhìn bóng đời qua
Hồn nhiên lá cỏ
Nép mưa hiên nhà

Tôi ngồi ở đó!
Mơ thời hoàng hoa
Con bươm bướm nhỏ
Đưa duyên vườn cà

Tôi ngồi ở đó!
Thương ngày phố xa
Tóc thề trêu gió
Tình say la đà

Tôi ngồi ở đó!
Hương mùa phôi pha
Nguyệt xanh mấy thuở
Sao ta lại già!

Tôi ngồi ở đó!
Xế chiều bôn ba
Lòng mây khói nhớ
Dòng sông quê nhà

TRẦN VĂN NGHĨA

Tôi Ngồi Ở Đó
Thơ Trần Văn Nghĩa
Loser
Nhạc Big Bang
Trình tấu: JunSungAhn

One thought on “Tôi Ngồi Ở Đó

  1. Sương Sương

    Thơ nhẹ nhàng .
    Một chút xúc động khi đọc SAO TA LẠI GIÀ ?
    Cảm ơn tác giả . Bản thân tôi và nhiều người cùng rất trăn trở về điều này .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *