Lục Bát Qua Đêm

Sharing is caring!

Tác Giả; Bùi Diệp

Đêm qua bão rớt bên ngoài
Lòng tôi như củ khoai bùi lạnh tro

Lửa tàn chăn chiếu bơ phờ
Tiếng giun dế gọi mấy bờ tạp âm

Đêm qua đỉnh mộng không rằm
Thiên thần co rúc lâm thâm hiên chùa

Lời hiền mượn lá thốt thưa
Từ tâm quên buổi chợ trưa vắng người

Bầy chim ngậm hạt sương khơi
Cõng thêm mấy giọt mồ hôi mặn chằng

Biển giờ khuyết núi xa trăng
Phía nao tuệ nhật nghe nằng nặng vai

Đêm qua bão rớt hiên ngoài…

Phanrang, XI.2016
b ù i d i ệ p

Lục Bát Qua Đêm
Thơ: Bùi Diệp
Träumerei
Nhạc: Robert Schumann
Trình tấu: Joshua Bell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *