Một Số Hình Ảnh CHS Trung Học Kỹ Thuật Qui Nhơn họp mặt tại Westminster

Sharing is caring!

Tác giả: Ngô Tín

Ngày 20/102019 CHS Trung Học Kỹ Thuật Qui Nhơn họp mặt tại
Moonlight Restaurant / Westminster, sau đây là một số hình ảnh
thân hữu Hương Xưa tham dự buổi họp nầy * Hằng năm cứ vào cuối thu…có hội ngộ nầy …

*Có hẹn nên phải gặp

* Làm dáng trước nhà hàng 

  • Ấm áp tình quê hương

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *