Lễ Nghi

Sharing is caring!

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn

*Dành cho Thy Lien

này y nguyên thuở cơ hàn
mắt xanh rêu ngủ giấc vàng cỏ khô
từ yêu em tới bây giờ
tay cầm tay vẫn sững sờ đầu tiên
vẫn thèm mưa xõa tóc mềm
thấy nghiêng nghiêng thủy triều lên nửa hồn
nghe khao khát lụa tà huân
mỏng xanh xao một vùng hôn của trời
đường êm êm tiếng thở dài
mời em về ngự lâu đài phù du
chùm khuya mươi búp sa mù
sợi trăng sao mỏng manh vừa thủy tinh
nụ heo may nhỏ se mình
chuỗi sương khuya mượt lung linh nét ngài
mời em vụng dại lên ngôi
nghe niềm đất lạnh nâng mời gót tơ…

Hoàng Anh Tuấn

Lễ Nghi
Thơ Hoàng Anh Tuấn
Nocturrne No.20
Nhạc Chopin
Trình Tấu SarahChang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *