Mùa Thu Xanh – Phan Lan Hương

Sharing is caring!FacebookGoogle+Tác giả: Du Tử Lê Như đa số những người làm thơ khác, nhất là nữ giới, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cõi-giới thi ca mang tên Phan Lan Hương, là tình yêu. Đó là những game màu xanh của tình yêu đôi lứa, bên cạnh màu xanh của tình mẹ, màu xanh của … Continue reading Mùa Thu Xanh – Phan Lan Hương