Làm Nũng

Sharing is caring!

Tác giả: Xuân Thi

Trong bệnh viện ,
Nằm lắng nghe..
Nổi đau trong xương tủy
Ngoài trời xanh
Mây trắng lững lờ bay..

Loài người ơi còn thương tôi không nhỉ ?.
Tôi đau lắm
Mà chỉ có tôi hay
Có những điều với tôi to lớn lắm
Mà với ai thì nhỏ như que tăm..

Tôi đau lắm
Chả có ai đau với
Cứ mĩm cười “ Rồi cũng sẽ lành thôi “
Trên đường đời
Mong có ai chung lối
Chia nỗi đau và chia xẻ niềm vui
Nếu tôi chết có ai khóc cho tôi
Hồn tôi bay đi hỏi từng người
Này người nớ có thương tui không đó…

Cửa phòng mở có ai mang hoa tới
Đủ vui rồi… Chẳng nghĩ ngợi lôi thôi .

Xuanthi299@yahoo.com

Làm Nũng
Thơ Xuân Thi
Sombre Dimanche
Nhạc Rezső Seress
Volin Nguyễn Tạ Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *