Tháng Tám Vẽ Nắng

Sharing is caring!

Tác giả: Quan Dương

Nắng theo em vẽ chân mày
Ta theo em thả một vài câu thơ
Bỗng đâu xảy chuyện bất ngờ
Thánh nhân dạy kẻ khù khờ biết yêu

Mấy đời mây ngủ lưng đèo
cùng ta ngậm ngải lần theo dấu trầm
Nên yêu là để yêu thầm
Ta yêu lòng đã cam lòng chịu thua

Sợi lông mày
Mỏng lưa thưa
Sao gom đủ nắng cho vừa vẽ em

08/03 – Quan Duong
Tháng Tám Vẽ Nắng
Thơ Quan Dương
Lý Chiều Chiều
Dân Ca – Hòa Tấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *