Mỗi Ngày Nhỏ

Sharing is caring!

Tác giả: Bùi Diệp

Mỗi ngày nhỏ mình nói nhau lời nhỏ
Rằng bạn ơi sức khỏe và bình an
Mỗi dòng sông như dòng đời tuôn chảy
Tiếc chi nhau chiều hoa tím muộn màng

Đêm phủ dụ bóng đen và suy tưởng
Con dơi già vỗ cánh cổng vô biên
Trái chín rụng xuống địa đàng thơm thảo
Ta vì em đem giấu những muộn phiền

Ta hoang phế đời nhau mùa nắng đẹp
Ta lỗi lầm hương thảo dã vô vi
Ta không thể neo chút tình lận đận
Bên vườn khuya ma mị ngọn xuân thì

Có hôm nào về ngang con phố nhớ
Giậu nhà ai tường vi cháy muộn chiều
Bài thơ nhỏ xanh rêu trang mười tám
Nắm níu hoài vẫn trượt ngã miền yêu.

Phanrang, VI.2017
b ù i d i ệ p

Mỗi Ngày Nhỏ
Thơ Bùi Diệp
Nocturrne No.20
Nhạc Chopin
Trình Tấu SarahChang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *