Thơ Trường Thắng

Sharing is caring!

Tác giả: Trường Thắng

NIỆM Ý

Chắp tay niệm ý đầu sương trắng
Từ tâm vô lượng kiếp nhân sinh
Hoa đá thơm hương mùi tịnh khiết
Trần gian nhuận sắc cõi ta bà…


AN NHIÊN

Mom mem tìm gót chân như
Đi hoài đi mãi thực hư dường nào
Hóa ra không thấp chẳng cao
An nhiên tự tại rót vào lòng nhân…

TRƯỜNG THẮNG

Thơ Trường Thắng
The Sound of Silence
Nhạc: Paul Simon
Trình tấu: V.A
Nguồn: nhaccuatui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *