Những Người Cha Trong Lòng Dân-Tộc

Sharing is caring!

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng-Du

           1

Con thấy Cha trong hương trầm với Mẹ

Thuở hoang-vu chào đón bước Tiên Rồng.

Núi là tâm mà tình là biển cả,

Một cõi bờ, Cha dựng nước Văn-Lang.

                                             (Lạc Long Quân)

                          2

Con thấy Cha ngày bình Chiêm, dẹp Tống.

Coi “Sơn-Hà định phận tại thiên-thư”.

Gió trời Nam muôn đời còn lồng-lộng.

Lòng dân Nam nhớ mãi đến bây giờ.

                                           (Lý Thường Kiệt)

                                   3

Con thấy Cha trên ngả đường Sông Núi.

Chống gậy về quyết chiến với thù chung.

Điện Diên-Hồng lời thiêng còn vang dội.

Quân lên đường, người tiễn mắt rưng rưng.

                                         (Hội-Nghị Diên-Hồng)

    4

Con thấy Cha trên đầu thuyền dậy sóng;

Thề ra quân, thất-bại quyết không về;

Tiếng reo hò giữa trời cao, sông rộng.

Lũ giặc thù kinh-sợ đến hôn mê.

                                        (Trần Hưng Đạo)

   5

Con thấy Cha bước ra trong sử sách.

Câu thơ hùng vạn kỷ vẫn bay xa.

“Thù một thuở chưa xong đầu đã bạc.

Gươm mài trăng mơ lấy lại Sơn Hà”

                 (Đặng Dung)

     6

Con thấy Cha đêm dựng cờ khởi-nghĩa

“Đem chí nhân ra dẹp lũ hung-tàn”.

Ôi khí thiêng bay ngợp vòng Thiên Địa,

Lũ ngồng-cuồng phương Bắc chạy tan-hoang.

(Lê Lợi)

                          7

Con thấy Cha trên đầu voi anh-võ.

Bốn phương vang pháo lệnh lúc công thành.

“Quyền để tóc, răng đen, quyền tự-chủ”,

Nên sông Hồng địch đỏ xác hôi-tanh.

                                           (Nguyễn Huệ)

                          8

Con thấy Cha khi tuổi đời thơ ấu

Đã ngậm-ngùi nước mắt nhỏ thương dân.

Ba trăm đồng không đủ thành cơm gạo

Nhưng tình người chan-chứa cõi lầm than.

                               (Nguyễn Phúc Vĩnh San)

                                                        (Duy Tân)

                         9

Con thấy Cha hiên-ngang lên máy chém

Vẫn oai-hùng hô lớn tiếng “Việt-Nam”.

Rồi Sông Núi vang vang lời ai dặn:

“Công không thành nhưng cũng đã thành nhân”.

                                 (Nguyễn Thái Học)

                                   10

Con thấy Cha giừa trăm, ngàn bụi phấn

Trên bảng đời Cha vẽ những yêu-thương.

Trong vườn ương tay gầy cha uốn nắn,

Mơ mai sau muôn cố-thụ huy-hoàng.

                                 (Cha nhà giáo)

                       11

Con thấy Cha ra khơi từ trong mộng

Biển Đông hòa nước mặn với tình Cha.

Thuyền phăng-phăng khi buồm no gió lộng,

Tôm cá về mang nặng cõi trời xa.

                                 (Cha chài lưới)

                        12

Con thấy Cha trên đồng xanh, bãi rộng.

Ngày lại ngày mong hạt lúa về sân.

Tâm-hồn Cha như khung trời lồng-lộng.

Dù mưa sa, gió lớn vẫn không sờn.

                                 (Cha đồng ruộng)

                        13

Con thấy Cha từ sáng, chiều, sớm, tối

Cặm-cụi làm không biết đến ngày qua.

Cha buôn hàng, không buôn lời gian-dối.
Nơi xóm làng, uy-tín tiếng gần xa.

                               (Cha buôn bán)

                       14

Con thấy Cha nơi bến tầu khuân-vác.

Nhừng bao hàng to lớn nặng trên vai.

Một đời cha như không còn lốt thoát.

Vì yêu con quên hết tháng năm dài.

                                    (Cha khuân vác)

                                  15

Con thấy Cha trong hàng người bán máu.

Thất-nghiệp rồi nên đủ nỗi tang-thương.

Cha quên mình, cho gia-đình chút cháo.

Trong xót-xa, con khóc một thiên-đường.

                                                (Cha bán máu)

                       16

Con thấy Cha: Ôi, Anh-Linh nước Việt!

Cha là hồn, là máu huyết nơi con.

Cha là Biển Đông, tình yêu thắm-thiết.

Cha là Trường Sơn, oai-dùng vô ngần.

Nguyễn Hoàng  Lãng Du

                                                   Chú-thích:

 

 Đoạn (2):

        “Nam quốc sơn-hà Nam Đế cư,

        Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

        Như hà nghịch lỗ lai xâm-phạm

        Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

                              Lý Thường Kiệt

Đoạn (4):

       “Trận này không phá xong giặc Nguyên thì không về đến bến sông này nữa.”.

                             Trần Hưng Đạo

Đoạn (5):

   “– Quốc thù vị phục đầu tiên bạch

       Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma”.

                             Đặng Dung

Đoạn (6)

  “— Đem đại-nghĩa đế thắng hung-tàn,

       Lấy chí nhân mà thay cường bạo”.

                             Bình Ngô Đại Cáo

Đoạn (7):

 “… Đánh cho để dài tóc

       Đánh cho để đen răng,

       Đánh cho nó chích luân bất phản,

       Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn.

       Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ “

                             Hịch của Nguyễn Huệ

Đoạn (8)

      “Nếu trong nước có loạn vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp đỡ kẻ nghèo khó”.

                               Duy-Tân (năm 8 tuổi DL)

Đoạn (9)

      “ Cờ độc-lập phải nhuộm bằng máu, hoa tự-do phải tưới bằng mau.”,   “…không thành công cũng thành nhân”

                                Nguyễn Thái Học

NHỮNG NGƯỜi CHA TRONG LÒNG DÂN-TỘC
Thơ: Nguyễn Hoàng Làng Du
Diễn Ngâm: Ngô Đình Long
Lệ Thu
Video: Văn Cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *