Đi Xa

Sharing is caring!

Tác giả: Tô Thùy Yên

Đi như lạc trong trời đất
Thủy tận sơn cùng, xí xoá ta
Cõi chiều, đứng lại, khóc như liễu:
Có thật là ta đi đã xa?

Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston 2004

 

Đi Xa
Thơ Tô Thùy Yên
Serenade
Nhạc Franz Schubert
Trình Tấu Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *