Tháng Năm Đầu Mùa Phượng Vĩ

Sharing is caring!

Tác giả: Quan Dương

Con ve nó đã nói gì
Khi cây phượng vĩ dậy thì nứt bông
Ngày xưa em còn nhớ không
Hai đứa trên chiếc xe trành đèo nhau

Chở em xổ xuống dốc cầu
Vòng tay khít rịt trói nhau một thời
Ngoéo tay bứt tóc hẳn hòi
Trời gầm cũng quyết không rời nhau ra

Cút ka cút kít cút ka
Tiếng sên xe đạp trưa hè tháng năm
Thăng trầm tiếng bánh xe lăn
Theo tôi cùng khắp nẻo đường quê xa

Con ve giờ cũng đã già
Cây phượng vĩ cũng đã qua xuân thì
Dốc cầu sau buổi em đi
Chiếc răng khểnh cắn hồn tôi đứt lìa

05/06
Quan Duong

Tháng Năm Đầu Mùa Phượng Vĩ
Thơ Quan Dương
Phôi Pha
Nhạc Trịnh Công Sơn
Trình tấu: Nguyễn Đức Đạt& Luân Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *