Thơ Nguyễn Kim Chức

Sharing is caring!

Tác giả: Nguyễn Kim Chức

*Cho Thi

Lung linh huyền diệu đêm
Một ngọn nến hồng,anh thắp trong tâm tưởng…
Thao thức giọt cà phê lặng trầm như lời hát…
Nến vẫn cháy hoài – nơi tâm tưởng cằn khô…

Nguyễn Kim Chức

*Eo Gió

Eo Gió ,ngày em đến
Nắng dìu mây la đà.
Eo Gió ,chiều nay vắng
Mưa,như ngày em xa …

Nguyễn Kim Chức

Thơ Nguyễn Kim Chức
* Cho Thi
* Eo Gió
Nocturrne No.20
Nhạc Chopin
Trình Tấu SarahChang

2 thoughts on “Thơ Nguyễn Kim Chức

    1. Xuân Lộc Bạch

      Chúc mừng Chức! Rất vui khi thấy thơ của Nguyễn Kim Chức nay đã đạt đến … như thế này…

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *