Hôm Ấy

Sharing is caring!

Tác giả: Lâm Cẩm Ái

Kể từ hôm ấy
Ta thôi mong chờ
Ngày như vạt nắng
Rụng vào đồi mơ
***
Chiều đi qua đó
Nghe tiếng suối reo
Hồn ta hóa gió
Bay vào hư không
***
Trong cơn huyễn mộng
Ngày đêm cụng đầu
Ta đời viễn xứ
Theo đò về sông.

Lâm Cẩm Ái

Hôm Ấy
Thơ Lâm Cẩm Ái
A Time For Us
Nhạc: Nino Rota
Trình tấu: Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *