Tháng Hai Cục Nhớ Cựa Mình

Sharing is caring!

Tác giả: Quan Dương

Ta buồn mắc mớ gì em
Buồn chứ đâu phải đường phèn đòi chia
Ngọt ngào là của ai kia
Ta đây ngậm muối chầu rìa đã quen

Tháng hai lạnh cũng muộn màng
Gừng cay một miếng khẽ khàng cắn nhau
Câu ca dao buổi em về
nhà ai. Giờ chắc lời thề đã quên

Tháng hai trở rét trùm mền
Trong chăn cục nhớ cựa mình kêu đau

02/05 – Quan Duong
Tháng Hai Cục Nhớ Cựa Mình
Thơ Quan Duong
Nhạc Buồn Chopin
Khúc Luyện Tập số 3
Trình tấu: Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *