Gởi Đến …Khi Còn Quanh Ta

Sharing is caring!

Tác giả: Mai Việt

Tạ lòng đến với bạn bè
Trên tay còn lại so le mấy thằng
Chỗ ngồi chiều xuống xa gần
Ly bia nào để cạn dần tri âm

Tạ tình chiếc áo chung thân
Mặc cùng em lúc chia phần gian nan
Lòng chưa thay đá đổi vàng
Mà con tim đã sớm tàn lửa riu

Tạ đời bóng xế hồn xiêu
Cánh chim lang bạt còn nghêu ngao gì
Chiếc gương rạn vỡ xuân thì
Tìm chi sương khói đã tì vết xưa

Mai đây một chỗ nằm vừa
Ta về tạ giấc giao thừa tử sinh.

* m a i v i e t
* An Thái Trung_Cái Bè
1/2/2019 (27 tháng chạp)
* trong tập Giẫm Lên Bóng Mình

Gởi Đến …Khi Còn Quanh Ta
Thơ Mai Việt
Nhạc Buồn – Chopin
Khúc Luyện Tập Số 3
Trình tấu Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *