Tin Buồn

Sharing is caring!

Hương Xưa vừa nhận tin buồn:

Phu Nhân Nhà Thơ Nguyễn Đức Quận vừa từ trần tại Quy Nhơn

HƯƠNG XƯA THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC QUẬN VÀ TANG QUYẾN!
XIN ĐƯỢC THẮP NÉN TÂM HƯƠNG  TIỄN TIỆN NỘI NHÀ THƠ VỀ NƠI YÊN NGHỈ CUỐI CÙNG!
NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH NGƯỜI QUÁ CỐ ĐƯỢC PHIÊU DIÊU NƠI MIỀN TIÊN CẢNH!

7 thoughts on “Tin Buồn

 1. Quốc Tuyên

  Xin chia buồn cùng nhà thơ Nguyễn Đức Quận & tang quyến.
  Cầu mong hương linh bạn Thuận siêu thoát cõi vĩnh hằng

  Reply
 2. Thu Thủy

  Xin chia buồn cùng nhà thơ Nguyễn Đức Quận & tang quyến.
  Cầu mong hương linh phu nhân nhà thơ thanh thản cõi vĩnh hằng

  Reply
 3. lamcamai

  Xin chia buồn cùng nhà thơ Nguyễn Đức Quận và tang quyến
  Chúc hương linh em Thuận sớm về nơi cõi tịnh

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *