Rót

Sharing is caring!

Tác giả: Trần Thị Cổ Tích

RÓT

rót tràn hoa ánh nắng xuân
hồ lô bật nắp thơm lừng rượu cay
rót tràn ta những ly đầy
ngày xuân hỏi có còn ai say cùng?

Trần Thị Cổ Tích

Rót
Thơ:Trần Thị Cổ Tích
Les Feuilles Mortes
Thơ Jacques Prévert
Nhạc:Joseph Kosma
Trình Tấu: Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *