Happy Thanksgiving 2018

Sharing is caring!

Tác giả: Quan Dương

Cám ơn tôi đã ra đời
Để trồng thơ mọc khắp nơi thế này
Cám ơn ngọn cỏ gió lay
Cùng trong cảnh ngộ những ngày tha hương

Cám ơn bất hạnh vô cùng
Cho hạnh phúc được xẻ mầm nứt hoa
Cám ơn tôi vẫn màu da
Cả gan còn sống vào ra mỗi ngày

Happy Thanksgiving 2018
Thơ: Quan Dương
Thầm Tạ Ơn Chúa
Sáng tác: Dan Burgess
Nguồn: nhaccuatui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *