Ngồi Đây

Sharing is caring!

Tác giả: Bạch Xuân Phẻ

Ngồi đây nắng nhạt thanh bình

Sóng hòa nhịp thở lung linh mây chiều

Hẹn nhau từ thuở nguyên tiêu

Ban vui cứu khổ mỹ miều nhân sinh.

Bạch Xuân Phẻ

Ngồi Đây
Thơ: Bạch Xuân Phẻ
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Trình Tấu Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *