Giao Mùa

Sharing is caring!

Tác giả: Linh Nguyễn

Chút lạnh giao mùa nhẹ tựa lời ru
Như nhắc nhớ mùa thu sắp hết
Lạ lùng thay mùa thu da diết…
Cứ bồn chồn sắc lá vàng rơi!

Đông sắp về – mùa đông Hà Nội,
Sẽ rất dài với gió heo may…
Thương đông buồn chờ đợi đêm ngày
Mong xuân chín, ấm nồng trên mọi nẻo!

LINH NGUYỄN
Giao Mùa
Thơ: Linh Nguyễn
Aurora Borealis Expedition
Nhạc: Asher Fulero
Nguồn: Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *