Gởi Người

Sharing is caring!

Tác giả: Hương Ngọc

Người ơi,câu thơ mắc nợ.
Gởi người một sáng chớm đông.
Mắt buồn như màu lá cỏ.
Tàn thu ai có chạnh lòng?

Rồi người quên mất ngày xưa.
Nắng cũng thôi vàng lối cũ.
Đường xa ray bụi mịt mù.
Một mình riêng ai- bóng lẻ.

Sợ ngày vừa nắng vừa mưa.
Đôi ta vừa quen vừa lạ.
Nhìn nhau- như kẻ qua đường.
Thẩn thờ- mình chẳng nhớ nhau!.

Hương Ngọc

Gởi Người
Thơ: Hương Ngọc
Nhạc Buồn ( Tristesse)
Chopin (Violin )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *