Tôi Biết Mùa Thu Còn Ở Lại

Sharing is caring!

Tác giả: Bùi Diệp

Tôi biết mùa thu còn ở lại
Giăng giăng mây trắng phía cổng trường
Ở phía ngày lên bàn chân mới
Ở phía môi hường hoa dại hương

Mời em cứ ghé đường tre trúc
Âm điệu xanh ngời chảy qua vai
Mời em cứ tạm thềm gạch cũ
Bình yên giun dế kể mộng dài

Tôi biết mùa thu còn ở lại
Những cành hoang tím nở hoa buồn
Em hái dùm ai chiều thạch thảo
Bỏ một người sến khúc phong sương

Rồi mai tuổi rớt ven rừng vắng
Chim xanh ngồi nhặt hạt từ tâm
Có kẻ lỡ đường chừng ngải đắng
Hư không lời hẹn chửa hóa trầm

Trên hồn nhiên câu thơ mỗi sớm
Tôi biết mùa thu chưa ra đi…

Phanrang, IX.2017
b ù i d i ệ p

Tôi Biết Mùa Thu Còn Ở Lại
Thơ: Bùi Diệp
Thu Quyến Rũ
Nhạc Đoàn Chuẩn& Từ Linh
Saxophone Trần Mạnh Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *