Chút Nào Để Nhớ

Sharing is caring!

Tác giả: Lê Vĩnh Ngọc

tôi đã hỏi thăm vầng trăng muộn
vầng trăng vừa đi quá tuổi rằm
và vẫn còn Vu Lan tháng bảy
phía trên là tháng chín vừa qua

có nhớ nhau xin tặng bông vạn thọ
và xin cho ao ước đựơc nằm mơ
thấy lại nhau qua mùa xuân cũ
và nghe ai cầu chúc đến bạc đầu

ta muốn thấy ngày xưa qua tà áo
và thấy ai nghiêng nón lá che mưa
và muốn thấy ngày xưa thơ mộng
nhưng chỉ nghe đau xót cả lòng

ta vẫn đi lòng vòng trong nỗi nhớ
và xin chờ những ao ước trong mơ

trong giấc mơ thấy ta trẻ lại
như bài thơ vừa viết lại đêm qua

LÊ VĨNH NGỌC ( 6-9-2018)

Chút Nào Để Nhớ
Thơ: Lê Vĩnh Ngọc
Mộ Khúc
Phạm Duy Phổ Thơ Xuân Diệu
Hòa tấu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *