Ngửi Buồn

Sharing is caring!

Tác giả: Quan Dương

Ngửi buồn như có mùi thiu
Anh mang ra hóng gió chiều ngồi phơi
Chiều hiu hiu . Chiếc lá rơi
đụng vào tiềm ức.
Buồn chơi vơi buồn

Còn hằn đây dấu môi hôn
Từ nơi thiên cổ để còn tiễn nhau
Còn này đây trái tim đau
Anh chôn vào đáy nghìn thu . Để rồi
mai sau nếu có luân hồi
Nhớ tìm thăm chỗ anh ngồi buồn thiu

Quan Dương

Ngửi Buồn
Thơ:Quan Dương
A Time For Us
Nhạc: Nino Rota
Trình tấu: Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *