Thông Báo

Sharing is caring!

Từ ngày 31/7/2018 đến ngày 14/8/2018.

Hương Xưa nghĩ phép thường niên

Đến ngày 15/8/2018 bài vở sẽ tiếp tục đăng lại.

Kính chúc quý thân hữu sức khỏe , thân tâm an lạc.HX

 

One thought on “Thông Báo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *