Hoàng Hôn. Én Rủ Nhau Về…

Sharing is caring!

Tác giả: Trần Thị Cổ Tích

* Photo Trần Thị Cổ Tích

* Lúc 18 giờ 30 phút ngày 8/7/2018 tại Quãng Ngãi

One thought on “Hoàng Hôn. Én Rủ Nhau Về…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *