Hôn Hạt Mưa Sa

Sharing is caring!

Tác giả: Vũ Bội Quang Khôi

Em ngồi
hôn hạt mưa sa,
bên trong nỗi nhớ nhạt nhoà đời nhau..

Dấu yêu ngày cũ qua mau,
vết chân trên cát, vùi sâu trong hồn..

Lối xưa,
lá đợi hoa chờ.
em hờ hững gọi hồn thơ ngày nào.!

Gió lên cao,
biển thì thào..
mênh mang nỗi nhớ, rơi vào hư không..!

Hôn Hạt Mưa Sa
Thơ: Vũ Bội Quang Khôi
A Time For Us
Nhạc: Nino Rota
Trình tấu: Violin

One thought on “Hôn Hạt Mưa Sa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *