Bình Yên

Sharing is caring!

Tác giả: Trần Kim Loan

*Photo Trần Kim Loan 2018

*Cổng trời …chùa Linh Quy Pháp Ấn – Bảo Lộc.( nơi các vị sư ngồi thiền tịnh )

2 thoughts on “Bình Yên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *