Sắc Màu

Sharing is caring!

Tác giả: Mai Việt

Cỏ cây có bén tình cờ
Thì xin đất chớ để ngờ vực nhau
Mầm xanh nào chẳng quặn đau
Chờ xa tiền kiếp đợi ngày hoài thai
Năm xưa trong lớp bi hài
Nay là bi kịch sắm vai sầu đời
Màu trăng vô nhiễm trên đồi
Soi chi thân phận đã rơi dọc đường
Nên khi ngó lại đoạn trường
Nhìn đâu cũng ngỡ vết thương cuối cùng
Một mai bước tới nghìn trùng
Nỗi buồn nào khác cũng chừng ấy thôi
Về phơi chăn chiếu xế đời
Nắng vàng đâu kịp hong thời gian khô
Bởi trong quá khứ mơ hồ
Giọt thương đau chẳng chịu mờ vết đau
Nên trăm năm rồi ngàn sau
Vẫn còn chiếc bóng úa màu nhân sinh.

* m a i v i e t
* pt 30/5/2018
Sắc Màu
Thơ: Mai Việt
Nocturne2
Tác giả: Fréderic Francois Chopin
Trình tấu: Various Artists

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *