Lời Mưa

Sharing is caring!

Tác giả: Bùi Diệp

hôm qua tôi hái đầy tay
lời mưa đã cỏ những ngày xác xơ
nhân gian người dẫu ơ hờ
vẫn thương chiều cũ lơ phơ cánh chiều

chim và núi và đìu hiu
đường xa vạn dặm đêm chiêu hồn trầm
hôm nao lên núi lạnh căm
thả dăm chiếc lá rơi nhầm sông mê

mai về phố thị nhớ quê
ngõ trơn lầm lội trúc tre gió lùa
vội vay mấy tiếng chuông chùa
thõng tay làm vốn bán mua tiếng cười

ạ ời người nếu còn tôi
còn dăm câu hát từ thời ngàn năm
thì xin tròn nhé nguyệt rằm
trải xanh một lối cỏ thâm tình người

Phanrang, V.2016
b ù i d i ệ p

Lời Mưa
Thơ Bùi Diệp
Bản Giao Hưởng Định Mệnh14
Nhạc: Beethoven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *